Publicaties

Internationale tijdschriften

-          R. Harms, ‘The eighteenth- and nineteenth-century convergence culture: popularizing stories in penny prints (1700-1900)’, ingediend.

-          R. Harms, ‘ “By Vincent van Drielenburch, member of God’s Church”. Conditions of Authorship during the Truce Conflicts’, Quaerendo, 43-1 (2013), pp. 25-60.

 

Nederlandse tijdschriften

-          R. Harms, ‘Populaire literatuur in een nieuw jasje. Adaptatiestrategieën in literaire centsprenten’, Spiegel der Letteren 54-2 (2012), pp. 227-258. 

-          R. Harms, ‘Vroegmoderne populariseringsprocessen. Jan Klaasz en Saartje Jansz in liedjes, centsprenten en almanakken’, Vooys. Tijdschrift voor letteren, vol. 29, nr. 1-2 (2011), pp. 52-62.

-          R. Harms, ‘Handel in Letteren. De ambulante handel in actueel drukwerk in zeventiende-eeuws Amsterdam’, De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, vol. 23, nr. 2 (2007), pp. 216-229.

-          R. Harms, ‘Ter lering, maar vooral ter vermaak. Een vergelijking tussen de functie van het anekdotenboek en de zeventiende-eeuwse roman De Labourlotten’, De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, vol. 19, nr. 2 (2003), pp. 154-168.

 

Boeken en bijdragen in boeken

-          R. Harms, J. Raymond & J. Salman (eds.), Not Dead Things.The dissemination of popular print in England and Wales, Italy, and the Low Countries, 1500-1900, Leiden: Brill, 2013.

-          R. Harms, ‘ “All the world is led and rul’d by Opinion.”’ The relationship between printed news and the origin of public opinion’, in: R. Harms, J. Raymond & J. Salman (eds.), Not Dead Things.The dissemination of popular print in England and Wales, Italy, and the Low Countries, 1500-1820, Leiden: Brill, forthcoming 2013. (peer-reviewed)

-          R. Harms, ‘Framing history. The patriotic penny prints of captain Jan van Speijk’, in: A. Milano (ed.), Generali e mendicanti, attori e sovrani, i ritratti nelle stampe a larga diffusione dal XVII al XX secolo, Bassano: Tassoti Editore, forthcoming 2013.

-          R. Harms, Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2011.

-          R. Harms, ‘Thievery of Literature. Consequences of the Interaction between Politics and Commerce for the Form and Content of Pamphlets.’ In: F. Deen, D. Onnekink and M. Reinders (eds.), Pamphlets and Politics in the Dutch Republic, Leiden: Brill, 2011, pp. 37-62.

 

Overig

-          R. Harms, ‘Pamflettenstrijd tijdens het Twaalfjarig Bestand. Uitgevers in de 17de eeuw profiteerden van nieuwshonger’, in: Geschiedenis Magazine 47-4 (2012), p. 52-55.

-          R. Harms, ‘Boekgeschiedenis. Zelfstandige discipline of ontmoetingsplek?’, De Boekenwereld 27-2 (2010), pp. 29-31.

-          R. Harms, [Review of the book: C. Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750), Hilversum 2008.]. In: Nederlandse letterkunde, vol.13, nr. 3 (2008), p. 255.

-         R. Harms, ‘Analfabete immigrant snapt taalles niet’. In: de Volkskrant 22 juli 2004.

Comments are closed.