Onderwijs

2012-2013

-          Wereldliteratuur: Literaire beroemdheden. Populaire personages uit de vroegmoderne literatuur, Hogeschool Arnhem/Nijmegen, literatuurvak voor masterstudenten Nederlands.

-          Humoristische en satirische teksten in de zeventiende en achttiende eeuw (BA), Radboud Universiteit Nijmegen, minor vroegmoderne letterkunde.

-          Beroemde Boeken (BA), Radboud Universiteit Nijmegen, minor vroegmoderne letterkunde.

-          Verdieping Letterkunde: Bontekoes ‘Journael’ (BA), Radboud Universiteit Nijmegen, cursus voor derdejaars studenten Nederlandse taal en cultuur.

-          Inleiding Algemene Literatuurwetenschap (BA), Universiteit Utrecht, eerstejaarscursus voor de opleiding Literatuurwetenschap.

-          Renaissance in Europees Perspectief (MA), Universiteit Utrecht, mastercursus voor de opleiding Literatuurwetenschap.

-          Zwervende verhalen in Europa. Populaire literatuur reizend door tijd, ruimte en media (1600-1900)  (BA), Universiteit Utrecht, cursus voor de opleiding Literatuurwetenschap.

 

2011-2012

-          Renaissance in Europees Perspectief (MA), Universiteit Utrecht, mastercursus voor de opleiding Literatuurwetenschap.

-          Inleiding Algemene Literatuurwetenschap (BA), Universiteit Utrecht, eerstejaarscursus voor de opleiding Literatuurwetenschap.

-          Bachelorscriptiewerkgroep (BA), Universiteit van Amsterdam, scriptiebegeleiding voor bachelorstudenten.

-          Letterkundig onderzoek in Cultuurhistorisch Perspectief voor 1800 (RMA), Universiteit van Amsterdam, researchmaster voor de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

-          CKV, Hogeschool Arnhem/Nijmegen, vak CKV voor masterstudenten Nederlands.

 

2010-2011

-          Vroegmoderne Nederlandse literatuur (BA), eerstejaarscursus voor de opleiding Nederlandse taal en cultuur. Tevens cursuscoördinator. 

-          Renaissance in Europees Perspectief (MA), mastercursus voor de opleiding Literatuurwetenschap (2010).

 

2009-2010

-          Vroegmoderne Nederlandse literatuur (BA), eerstejaarscursus voor de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

 

2008-2009

-          De geboorte van de massamedia (BA), derdejaarscursus voor de opleiding Literatuurwetenschap (2009). Deze cursus heb ik zelf opgezet en uitgevoerd. Er hebben ca. 70 studenten uit vier verschillende disciplines aan deelgenomen (Literatuurwetenschap, Geschiedenis, Nederlands en Mediawetenschappen). De cursus is na afloop zeer goed geëvalueerd.

-          Schrijven en Presenteren (BA), vaardighedencursus voor eerstejaars Taal & Cultuur.

 

2007-2008

-          Vroegmoderne Nederlandse literatuur (BA), eerstejaarscursus voor de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

-          Schrijven en Presenteren (BA), vaardighedencursus voor eerstejaars Taal & Cultuur.

 

2006-2007

 

-          Schrijven en Presenteren (BA), vaardighedencursus voor eerstejaars Taal & Cultuur.

 

Comments are closed.